Kategori: Sifferdigheter


Tredimensjonale former: Polyhedroner, buede faste stoffer og overflateareal
Areal, overflate og volumreferanseark
Netto diagrammer av 3D-figurer
Introduksjon til vinkler
Introduksjon til algebra
Beregning av areal
Bestille matematiske operasjoner | BODMAS
Administrere penger | Budsjettering
Beregner med tid
Statistisk analyse: Typer av data
Vanlige matematiske symboler og terminologi: Matematisk ordliste
En introduksjon til kartesiske koordinatsystemer
Buede former
Introduksjon til geometri: poeng, linjer, plan og dimensjoner
Estimering, tilnærming og avrunding
Brøker
Desimaler